Свържете се с нас

Често задавани въпроси

Кога ще замина за Норвегия?


Ако не продължа обучението си по програмата в Норвегия, а във ВСУ, отново ли ще завърша с две дипломи?


По време на обучението ми във ВСУ, всички лекции ли ще бъдат на
английски език?


Една и съща ли е годишната такса за ВСУ и BI Norwegian Business School?


След успешно завършена бакалавърска степен в BI Norwegian Business School, мога ли да продължа с магистратура там?


Каква е професионалната квалификация, която дава тази програма?


Има ли приемен изпит за програмата?


Мога ли да изкарам цялата програма „Международен бизнес на английски език” само във ВСУ „Черноризец Храбър”, ако не желая да продължа обучението си в BI Norwegian Business School?